Status Stadspas Eindhoven 65+

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Stand van zaken:

 • Tot en met 31 december 2012 blijft gratis vervoer voor 65+ met een stadskaart mogelijk.
 • Omdat de beoogde resultaten marginaal zijn en doordat er geen budget voor dit doel meer beschikbaar is zal de regeling per eind 2012 worden beeindigd.
 • Een burgerinitiatief om de leeftijdsgrens naar 55+ te brengen loopt, maar  lijkt uit kostenoverwegingen weinig kans te maken.
 • De politiek beraadt zich op maatregelen OV na 01-01-2013.

 

Stadspas Eindhoven 65+

(informatie gedeeltelijk overgenomen van de website Eindhoven,  Publicatiedatum 05-01-2012)

Op de stadspas van de gemeente Eindhoven staat een geldigheidsdatum vermeld (‘geldig t/m 31-12-2011’ of 'geldig t/m 31-12-2014'). Deze data komen te vervallen. Dit betekent dat de stadspas ook geldig is na de geldigheidsdatum die vermeld staat. Het is dus niet nodig een nieuwe pas aan te vragen.

Voor inwoners van Eindhoven:

De stadspas is een belangrijke en handige pas voor alle inwoners van Eindhoven. Nieuwe inwoners en pasgeboren kinderen ontvangen de stadspas binnen vijf werkdagen na inschrijving of geboorteaangifte thuis.  De stadspas kunt u gewoon blijven gebruiken voor:

 • toegang tot de milieustraat.
 • toegang tot ondergrondse afvalcontainers in de straat.
 • als abonnementspas voor zwembaden (Ir. Ottenbad en Nationaal Zwemcentrum deTongelreep) en de ijsbaan (Ijssportcentrum).
 • als OV-pas voor toegang tot openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar (maximaal 4 kinderen onder begeleiding van één volwassene) en mensen van 65 jaar en ouder.
 • als pasje voor de fietskluis.
 • als parkeerpas in Woensel.
 • als bibliotheekkaart

Voor mensen van buiten Eindhoven :

Ook voor personen die niet in de gemeente Eindhoven wonen, maar wel in het bezit zijn van een stadspas van de gemeente Eindhoven, blijft de stadspas geldig na het verlopen van de geldigheidsdatum die erop vermeld staat. Zij gebruiken de pas bijvoorbeeld om toegang te hebben tot de faciliteiten van het Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep en het Ir. Ottenbad, de schaatsbaan, het OV, het IJssportcentrum of de bibliotheek Eindhoven.

De stadspas is geen legitimatiebewijs. Bij beschadiging of verlies kan een nieuwe pas aangevraagd worden via het Digitaal Loket ( http://www.eindhoven.nl/producten/Stadspas-24.htm ) op www.eindhoven.nl. De gemeente registreert het verlies of de diefstal. Men hoeft hiervoor dus geen aangifte te doen of dit te melden bij de politie. Kijk voor meer informatie over en voor het aanvragen van de stadspas op www.eindhoven.nl/stadspas.

Gratis met de bus voor 12- en 65+' ook nog in 2012 (Persbericht  19-10-2011)

Het gemeentelijk beleid focust zich op het stimuleren van het gebruik van OV en fiets in plaats van de auto (modal-shift), verbetering van de luchtkwaliteit, borgen van een goede bereikbaarheid van de stad en een doelmatig en efficiënt gebruik van het wegennet. Eind 2012 loopt het huidige contract met Hermes af.

Een eerste navraag bij de vervoerder maakt duidelijk dat verlenging van het  project in de huidige vorm niet binnen het huidige budget past. In 2012 zal daarom onderzocht worden welke alternatieve maatregelen meer bijdragen aan de stedelijke mobiliteitsdoelstellingen welke in een raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In dit voorstel zal ook aandacht worden besteed aan de doelgroep 55+. Eind 2010 is immers een burgerinitiatief ingediend om het bestaande gratis openbaar vervoer juist uit te breiden met deze nieuwe doelgroep. Echter, uit de eerste navraag bij de vervoerder blijkt dat uitbreiding van de huidige opzet met deze doelgroep leidt tot een verdrievoudiging van de kosten. Hiervoor is momenteel geen dekking beschikbaar. Tenslotte zal in het voorstel ook aandacht worden besteed aan het borgen van de sociale effecten van gratis OV. De gemeenteraad zal uiteindelijk in de loop van 2012, aan de hand van dit  voorstel definitief besluiten welke maatregelen er vanaf 2013 genomen worden om het openbaar vervoer te verbeteren en een grotere bijdrage te leveren aan de mobiliteitsdoelstellingen van de stad.